Om barnehagen

Åmot Montessoribarnehage er en privat barnehage som ble etablert i august 2018.

Vi er en ideell barnehage, som vil si at alt overskuddet i bedriften går direkte tilbake til barna og barnehagen. 

Fakta 

Visjon

Der barna blomstrer.

Vårt mål er å være et sted der barn blomstrer - der alle barn føler trygghet og tilhørighet, der de blir sett og hørt og der de bevarer sin nysgjerrighet og oppdagerlyst. 

Åpningstider 

  • kl. 07.15 - 16.15
  • Vi holder stengt i skolens jule- og påskeferie, samt 4 uker på sommeren. 

Nøkkelinformasjon

  • Montessoribarnehage
  • 0-6 år 
  • Privat

Om oss 

Vår barnehage ligger idyllisk til på Deset, en sjarmerende bygd bare 25 km nord for Rena. Vi er stolte av å være en liten, oversiktlig aldersblandet avdeling med høy voksentetthet. 

Åmot Montessoribarnehage og Åmot Montessoriskole er to separate enheter som likevel deler det samme bygget og har et nært samarbeid. Dette unike samarbeidet mellom barnehagen og skolen gir oss muligheten til å dele verdifulle øyeblikk og ressurser.

Vi verdsetter det aldersblandede miljøet, da det gir barna våre en unik mulighet til å samhandle på tvers av alderstrinn og utvikle viktige sosiale ferdigheter. Vi har flere samlingspunkter sammen i løpet av året og feirer høytider sammen, noe som skaper en følelse av fellesskap og samhørighet blant våre små.

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside eller vår facebookside for mer informasjon og et innblikk i hverdagen vår. 

Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikk er en helhetlig pedagogikk som arbeider for å berike barnets naturlige, fysiske og intellektuelle utvikling. Den bygger på et syn hvor barnet er i sentrum – her skal barnet få tid og rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for fellesskapet. Fokusområder i barnehagehverdagen er blant annet det tilrettelagte miljøet, sosial kompetanse og selvstendighet.

Til toppen