Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Se betalingssatser i barnehagen.

Prisen dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Oversikt over matkostnader finner du under hver enkelt barnehage.

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetaling i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt før skatt. Du må søke om å få redusert foreldrebetalingen hvis du har lav inntekt, og dette må gjøres hvert år.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. 

Slik søker du

Du søker ved å fylle og sende inn vårt elektroniske skjema.

Søknad redusert foreldrebetaling i barnehage 

Til toppen