Trygt barnehagemiljø i Åmot

Det er nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd.

Barna i Åmot-barnehager skal oppleve tilhørighet og inkludering.

Hvis du som foresatt opplever mobbing, krenkelser eller dårlig barnehagemiljø, må du si i fra og be om tiltak. Det kan du gjøre ved å snakke med eller melde digitalt til styrer eller daglig leder.

Plan for psykososialt miljø i barnehagen i Åmot (PDF, 878 kB).

Les også: Hva gjør jeg når barnet mitt ikke trives i barnehagen?

Til toppen