Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn).

Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Slik søker du skoleskyss

Du søker skoleskyss ved å laste ned søknadsskjema fra Innlandstrafikk

Ferdig utfylt skjema leveres på skolen.

Til toppen