Trygt skolemiljø i Åmot

Det er nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd.

Elevene i Åmot-skolen skal oppleve tilhørighet og inkludering. Her finner du handlingsplanen for et trygt og godt skolemiljø i Åmot. (PDF, 457 kB) 

Hvis du som foresatt eller elev opplever mobbing, krenkelser eller dårlig klassemiljø, må du melde dette til skolens ledelse og be om tiltak. Det kan du gjøre ved å snakke med rektor eller kontaktlærer. Du kan også melde digitalt.

Velg skole og meld fra digitalt om skolemiljø

Din melding sendes direkte til rektor på skolen. Rektor har plikt til å følge opp din melding innen 7 virkedager.

Nettressurser

Til toppen