Kan jeg være anonym?

Privatpersoner kan melde anonymt til barneverntjenesten.

  • Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym
  • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
  • Dersom du velger å skrive e-post må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på e-posten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  

Les mer om hvordan sende en bekymringsmelding

Til toppen