Registrer positiv hurtigtest online

Hva koster det?

Oversikt over prisbelagte tjenester innen helse fra kommunen.

Hjemmebaserte tjenester

For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8.
Hjemmebaserte tjenester
Betalingssatser Pris
Inntil 2 G kr 210
2 G – 3 G kr 424
3 G – 4 G kr 779
4 G – 5 G kr 1
Over 5 G kr 1
Selvkost hjemmehjelp pr.time kr 345

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger
Betalingssatser Måned Dag
Full kost 4 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4717 kr 155
Full kost 3 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4106 kr 135
Middag (pr. dag) kr 75
Kveldsmat (pr. dag) kr 75
Frokost (pr. dag) kr 30
Tilkjørt middagsmat fra institusjon (pr. stk) kr 95
Lunch (pr stk) kr 25

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm
Betalingssatser Pris
Analog kr 350
GSM kr 350
Ekstra smykkesender Digital trygghetsalarm
Egenandel – transport dagtilbud – tur/retur kr 50
Dagavdeling 1 måltid kr 90
Dagavdeling 2 måltider kr 165
Til toppen