Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade.

Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere i barnets første leveår. Deretter hvert andre år frem til skolestart. Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser.

Bestill time gratis

Du kan bestille time hos helsesykepleier ved å ringe oss på telefon 48 88 40 03.

​Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ring oss om barnet er syk dagen du har time, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.

Fra 0 til fylte 4 år

Helsesykepleier tar kontakt med familien så snart de får melding om fødsel fra sykehus eller fra foreldrene selv og tilbyr hjemmebesøk.

Ved behov, gis det tilbud om individuelle avtaler.

Kurs for foreldere

Til toppen