Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Helsesykepleieren har enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning og vaksinering av elevene.

Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade i tillegg til å fremme elevens helse, både fysisk, psykisk og sosialt. 

Tilbud fra skolehelsetjenesten

Til toppen