Hukommelsesteam

Åmot kommune kan tilby bistand fra hukommelsesteam, aktivitetsvenn, dagtilbud og omsorgsbolig. 

Demens-sykdom skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Hukommelsesteamet i Åmot kommune består av ergoterapeut og fagsykepleier i hjemmetjenesten. Vi utfører hjemmebesøk og bistår fastlege i utredning ved mistanke om demens. 

Demens er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen. Det er normalt å glemme ting i hverdagen, men dersom man ser at dette skjer ofte kan det være tegn på at noe er galt. 

Slik søker du

Trenger du bistand eller er du pårørende til noen med demenssykdom eller tegn på demenssykdom, ta kontakt ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kontakt oss

Anna Sannes Sørensen
Ergoterapeut
E-post
Mobil 48 88 33 46
Til toppen