Omsorgsboliger

I Åmot kommune har vi flere omsorgsboliger.

En omsorgsbolig er et tjenestetilbud til alle med helseutfordringer og/eller funksjonsnedsettelse som har behov for en fysisk tilrettelagt bolig.

  • Tilbudet gjelder mennesker i alle aldre, som regel knyttet til langvarige behov
  • Boliger tildeles etter behov
  • Tjenesten er ikke lovpålagt, men er et tilbud som gis i Åmot kommune

Omsorgsboliger i Åmot kommune

I Åmot har vi flere tilrettelagte boliger, tilpasset ulike behov. 

  • Sjøgata 27
  • Sjøgata 33
  • Heggeveien 
  • Østmogården

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Tildeling av andre helse- og velferdstjenester må søkes separat

De som tildeles omsorgsbolig, må søke andre tjenester innen helse og velferd separat.

Se tjenester i hjemmet

Hva koster det?

Kontakt Tjenestekontoret i Åmot for spørsmål knyttet til priser.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen