Ryslingmoen sykehjem

Ryslingmoen sykehjem ligger i Rena sentrum og har totalt 36 sengeplasser.

Institusjonstjenesten/sykehjemmet er et omsorgstilbud til våre innbyggere som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Sykehjemmet har egne tilsynsleger og samarbeider med fysioterapeut og ergoterapeut ut fra behov.

Kontaktinformasjon

2. etasje

Rehabilitering- og korttidsavdeling, samt akuttplass og palliativt rom. I samme etasje ligger 8 plasser innenfor somatikk.

Telefon 488 83 291

3. etasje

Skjermet forsterket enhet med 6 plasser, samt 10 plasser innenfor ordinær sengepost for personer med demens/kognitiv svikt.

Telefon 488 83 294

Kjøkken

Ryslingmoen har eget kjøkken.

Telefon 48 883 194

Hvem kan søke?

For å få innvilget opphold i sykehjem må du ha behov for heldøgns omsorg og pleie, sykepleie og legetilsyn i institusjon. Når du får innvilget plass i sykehjem er det med bakgrunn i vurderinger gjort av lege og helsepersonell.

Tjenestekontoret mottar søknad om sykehjemsplass og utarbeider vedtak om plass i sykehjemmet. Bakgrunnen for innvilgelse av sykehjemsplass er i all hovedsak at du da ikke lenger er i stand til og/eller mestrer å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Slik søker du

Du søker plass på Ryslingmoen ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Fordeling av sengeplasser

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen