Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet.

I Åmot koordinerer, tilrettelegger og leder kommunelegen det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Kommuneoverlegen er normalt tilgjengelig tirsdager og torsdag.

Kontakt oss

Ole Bodenvald Lohmann
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 48 88 30 24
Til toppen