Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Legekontor

I Åmot kommune er kommuneoverlege, fastleger og helsesekretærer samlokalisert på legekontoret.

Bestill legetime

Åpningstider

Hverdager kl. 08.30-11.00 og kl. 12.00-15.00.

Fastlegene i Åmot

Følgende leger arbeider ved kontoret:

  • Nils Bergem
  • Ole Lohmann
  • Heidi Knackstedt
  • Taalib Avdal
  • Thusaanth Sivapathasundaram
  • Aiken C. Dybsjord 

I tillegg er det LIS1-lege (tidligere turnuslege) som skifter hvert halvår.

Fastlegene har avtale med kommunen og skal yte legehjelp til kommunens innbyggere. Åmot kommune har daglig avsatt en lege til mottak av akutte henvendelse, hvor man kan få time på dagen.

Bytte av fastlege

Nyinnflyttede i kommunen kan ta kontakt for å få tildelt en fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.

Videokonsultasjoner

Fastlegene tilbyr nå videokonsultasjoner via Norsk Helsenett. Løsningen er helt trygg for deg som pasient. 

Løsningen kan benyttes på PC, telefon eller nettbrett.

Her finner du oss

Legekontoret ligger i Åmot rådhus, inngang fra Sjøgata.

Til toppen