Psykisk helsehjelp

Alle har en psykisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet.

For de aller fleste er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plager eller lærer seg gode teknikker slik at de kan leve godt med sin psykiske utfordring.

Hvem kan få hjelp

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer.

Er du under 18 år?

Helsestasjonen er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge  -116 111 finner du mye god informasjon om ulike temaer og ikke minst noen du kan snakke med.

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

  • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
  • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk og aktiviteter
  • Støtte- og/eller veiledningssamtaler
  • Nettverksmøter.

Ønsker du kontakt med oss?

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30 til 15.00. Om du ikke får svar, ringer vi deg opp igjen. Telefon mottar ikke SMS meldinger.

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Til toppen