Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med ruskonsulent i kommunen.

Sammen kan bruker og ruskonsulent samarbeide om å tilrettelegge og iverksette ulike tiltak ut fra hver enkelt bruker sine forutsetninger, ønsker og mål. Dette for å  bidra til å opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få hjelp?

Rusoppfølging og/eller psykisk helsehjelp gis etter søknad til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av rusavhengighet.

Hjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under

  • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
  • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter
  • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk
  • Støtte- og/eller veiledningssamtaler til rusmestring
  • Nettverksmøter

Ønsker du kontakt med oss?

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30 til 15.00. Om du ikke får svar, ringer vi deg opp igjen. Telefon mottar ikke SMS meldinger.

Slik søker du

Du søker rusomsorg ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Til toppen