Tilbud om Fysio- og ergoterapi

Fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten har fokus på rehabilitering, veiledning og forebyggende arbeid. 

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0-18 år og voksne som er bosatt i Åmot kommune og har behov for fysikalsk behandling.

Hva gjør vi?

Fysioterapi

Fysioterapeut følger opp pasienter når de er inne for trening på rehabilitering, og henviser videre til privatpraktiserende fysioterapeuter om de har behov for videre oppfølging ved utskrivelse.

Det er også muligheter for dagbehandling der brukerne kommer for opptrening og veiledning til avtalte tidspunkt.

Brukere inne til korttidsopphold får tilbud om fysioterapi ved behov og/eller når det oppstår spørsmål om funksjonssvikt hos den enkelte.

Barnehager, skole eller foreldre kan også ta kontakt for vurdering av barn.

Fysioterapitjenesten har også spesialkompetanse innenfor lymfødembehandling og psykomotorisk fysioterapi.

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Ergoterapeut vurderer også behovet for hjelpemidler. Kommunens ergoterapeuter arbeider også innenfor kommunens hukommelsesteam og hverdagsrehabilitering.

Dette skjer bl.a ved:

  • Kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon.
  • Råd, veiledning og trening i ferdigheter av aktiviteter i dagliglivet.
  • Formidling av tekniske hjelpemidler: Rikstrygdeverkets hjelpemidler ved varig utlån, og kommunale hjelpemidler ved kortvarige behov.
  • Informasjon og veiledning til pårørende eller andre.
  • Råd og veiledning i forhold til tilpasninger i bolig, barnehage og skole.

Slik søker du

Du søker fysio- eller ergoterapi ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen