Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gjør at personer med funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. 

Hvem kan få BPA? 

  • Du som bor i Åmot kommune og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • Du har et hjelpebehov som er omfattende og av langvarig karakter
  • Du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • Du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

Hva kan du få hjelp til?

  • Det kan for eksempel være hjelp til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. 
  • Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen.

Slik søker du

Du søker om brukerstyrt personlig assistent (BPA) ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen