Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gjør at personer med funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. 

Hvem kan få BPA? 

  • Du som bor i Åmot kommune og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • Du har et hjelpebehov som er omfattende og av langvarig karakter
  • Du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • Du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

Hva kan du få hjelp til?

  • Det kan for eksempel være hjelp til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. 
  • Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen.

Slik søker du

Du søker om brukerstyrt personlig assistent (BPA) ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Hjemmebaserte tjenester

For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8.
Hjemmebaserte tjenester
Betalingssatser Pris
Inntil 2 G kr 210
2 G – 3 G kr 424
3 G – 4 G kr 779
4 G – 5 G kr 1
Over 5 G kr 1
Selvkost hjemmehjelp pr.time kr 345

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 479 70 015
Til toppen