Alt om korona i Åmot kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • Nødvendig pleie og omsorg
  • Hjelp til medisiner/injeksjoner
  • Sårbehandling
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • Trenger du hjelp med personlig hygiene og handling av varer, må du søke om hjemmesykepleie.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

  • Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Åmot kommune og
  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • Du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Lotte Hagen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 488 83 135
Til toppen