Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • Nødvendig pleie og omsorg
  • Hjelp til medisiner/injeksjoner
  • Sårbehandling
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • Trenger du hjelp med personlig hygiene og handling av varer, må du søke om hjemmesykepleie.

Kontaktinformasjon

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Åmot kommune og

  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • Du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen