Individuell plan (IP)

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en koordinator og individuell plan hvis du selv ønsker det.

En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en kontaktperson som samarbeider med deg om innholdet og fremdriften i din individuelle plan. Koordinatoren kan være en person du allerede kjenner.

Tildeling og koordinering har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren.

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

  • En individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen skal sikre at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.
  • Planen skal bidra til en god oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle og hvem som har ansvar for oppfølging på de ulike områdene.
  • Planen skal inneholde en oversikt over de mål som er viktige og hvilke tiltak som kan bidra til at målene blir nådd. Målene vil være synlige for alle som yter tjenester og bidra til at alle trekker i samme retning til det beste for den det gjelder.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og kommunen.

Slik søker du

Du søker individuell plan (IP) ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen