Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Middag til hjemmeboende

Har du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken.

Hva tilbyr vi? 

Vi leverer middagsmat hjem til deg to ganger i uken. Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker i uka. Middagen er en kald porsjonspakke som varmes i mikrobølgeovn eller varmebad. 

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Slik søker du

Du søker middag til hjemmeboende ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Betingelser 

  • Du må bestille minst to hovedretter hver uke
  • Hvis ikke du eller en pårørende kan åpne døren selv, må det monteres en nøkkelboks slik at sjåføren kan levere maten

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen