Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

Det er Innlandet fylkeskommune som fra 01.01.2020 administrerer ordningen.

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 02040.

Til toppen