Bolig til flyktninger

For å bosette flyktninger som kommer til Åmot, trenger kommunen godkjente utleieboliger i alle størrelser.

Har du en bolig du ønsker å leie ut til flyktninger?

For å sikre at boligen kan benyttes, stiller kommunen følgende krav:

  • Boligen må være godkjent av plan- og bygningsmyndighetene til helårsbruk
  • Boligen er registrert som egen boenhet, med eget bad og kjøkken
  • Boligen er i gangavstand til Rena sentrum

Tilfredsstiller din bolig alle krav, benytt vårt digitale skjema for innsending av boliginformasjon.

Bolig til flyktninger

Hva skjer videre?

Kommunen tar kontakt med deg for å avklare om boligen kan brukes.

Hvis boligen oppfyller kravene, vil den bli satt på liste over aktuelle boliger som kan tas i bruk når kommunen bosetter flyktninger. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før noen blir bosatt i boligen. 

Utleier står selvfølgelig i sin fulle rett til å leie ut boligen til noen andre, selv om boligen er meldt inn til kommunen.

Kontakt oss

Camilla Boyle
Enhetsleder Inkludering og Bosetting
E-post
Mobil 95 08 31 13
Til toppen