Vil du tilby jobb eller praksisplass?

Mange flyktninger trenger jobb eller praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Ved å gi en flyktning en sjanse til å lære om arbeidslivet og trene på å snakke norsk gjør arbeidsplassen din en viktig jobb for integrering og sosial bærekraft.

Praksisplass

Som en del av kvalifiserende løp mot arbeid og språkopplæring trenger flere flyktninger praksis på en arbeidsplass. Praksiskandidater skal ikke fylle et bemanningsbehov på arbeidsplassen og lønnes derfor ikke av arbeidsgiver. 

Deltakerne som er i praksis har rett til introduksjonsstønad. Det vil si at det er kommunen som betaler lønn mens deltakeren er i arbeidspraksis.

Hvorfor skal du tilby praksisplass?

  • Deltaker i praksis kan bidra med arbeidskraft.
  • Gir bedriften mulighet til å rekruttere.
  • Det har positiv effekt på arbeidsmiljøet.
  • Dere bidrar til flere i jobb og et sosialt bærekraftig samfunn.

Jobb

Personer fra Ukraina som får vedtak om kollektiv beskyttelse, har full anledning til å ta ordinært lønnet arbeid i Norge. Dette forutsetter at personen har registrert seg hos politiet, og at UDI har fattet vedtak om kollektiv beskyttelse.

Flyktninger som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse får oppholdstillatelse med adgang til arbeid for ett år av gangen.

Ukrainsk førerkort klasse B er gyldig for kjøring i Norge i ett år. 

NOKUT tilbyr automatisk godkjenning av enkelte utdanninger fra Ukraina.

Kontakt oss

Camilla Boyle
Enhetsleder Inkludering og Bosetting
E-post
Mobil 95 08 31 13
Til toppen