Åmotprisen

Åmotprisen er Åmot kommunes kulturpris og er opprettet for å gi honnør til personer eller foreninger som innenfor kultursektoren har gjort en særdeles betydningsfull innsats for kommunen.

Prisen kan deles ut hvert år. Prisen er på kr 10 000,- + et diplom undertegnet av ordføreren. Prisen dekkes over kulturbudsjettet.

Prisen har stor symboleffekt. Det frivillige kulturlivet har en stor betydning for trivsel i lokalsamfunnet. Kommunen gir ved utdelingen av en slik pris signaler om at det frivillige kulturlivet er en sentral bærebjelke for kommunen.

Åmotprisen henger høyt og er en hyllest både til den/de som mottar prisen og kulturlivet som kollektiv. Det er derfor viktig at kommunen deler ut en slik pris.

I henhold til kriteriene står det at hovedutvalget for oppvekst og kultur står fritt å vurdere både innkommende forslag på kandidater, eller selv komme opp med forslag på andre kandidater. Hovedutvalget har også mulighet til å avstå fra å dele ut prisen.

Til toppen