Åmotprisen

Åmotprisen er Åmot kommunes kulturpris.

Prisen er opprettet for å gi honnør til personer eller foreninger som innenfor kultursektoren har gjort en særdeles betydningsfull innsats for kommunen.

Prisen kan deles ut hvert år og er på kr 10 000,- + et diplom undertegnet av ordføreren. Prisen dekkes over kulturbudsjettet.

Prisen har stor symboleffekt

Det frivillige kulturlivet har en stor betydning for trivsel i lokalsamfunnet. Kommunen gir ved utdelingen av en slik pris signaler om at det frivillige kulturlivet er en sentral bærebjelke for kommunen.

Åmotprisen henger høyt og er en hyllest både til den/de som mottar prisen og kulturlivet som kollektiv. 

Historikk og kriterier

Kontakt oss

Caroline Rolstad
Kultursjef
E-post
Til toppen