Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Åmotprisen

Åmotprisen er Åmot kommunes kulturpris.

Prisen er opprettet for å gi honnør til personer eller foreninger som innenfor kultursektoren har gjort en særdeles betydningsfull innsats for kommunen.

Prisen kan deles ut hvert år og er på kr 10 000,- + et diplom undertegnet av ordføreren. Prisen dekkes over kulturbudsjettet.

Utlysning skjer på kommunens hjemmesider, forslag til kandidater sendes postmottak@amot.kommune.no.

Prisen har stor symboleffekt

Det frivillige kulturlivet har en stor betydning for trivsel i lokalsamfunnet. Kommunen gir ved utdelingen av en slik pris signaler om at det frivillige kulturlivet er en sentral bærebjelke for kommunen.

Åmotprisen henger høyt og er en hyllest både til den/de som mottar prisen og kulturlivet som kollektiv. 

Historikk og kriterier

Kontakt oss

Caroline Rolstad
Kultursjef, Rektor kulturskolen
E-post
Mobil 99 20 58 32
Til toppen