FYSAK

FYSAK gir alle i Åmot tilbud til å delta i fysisk aktivitet.

Ideen bak FYSAK er å tilrettelegge for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, bidra til å utvikle idrettsmiljøer og skape attraktive møteplasser i kommunen vår. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål er å få flest mulig til å bli fysisk aktive. 

FYSAK turmål

I Åmot kommune har vi 18 turmål. FYSAK-kasser med bøker i, står plassert på følgende steder:

Blikufjellet, Deifjellet, Engulvsfjellet, Hemmelfjellet, Dambua, Kvernbekkoia, Renabakkene, Tjernet ved Løpsjøen, Osmundsanden, Lapplandsrunden, Krismesjøen, Blikstadrunden, Bellbekken/Julussa, Fabrikktjernet, Pilegrimen, Nord for Prestsjøen, Parkveien og Rogsveveien. 

I kassene ligger en bok hvor du skriver navnet ditt, dato og telefonnummer. Blyant/penn skal ligge i kassene, men ta med noe å skrive med for sikkerhets skyld.

Premiering i oktober!

Detaljert turbeskrivelse og turkart

Ta vare på naturen!

  • Ikke kast søppel i naturen
  • Ta hensyn til fugle- og dyreliv! Gå ikke for nære reir. Trekk deg raskt unna hvis dere tror/ser at det er en reirplass
  • Hold hunder i bånd

Kontakt oss

Turid Athammer
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 479 71 763
Til toppen