Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Om frivilligheten

Frivilligheten bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap.

I Åmot jobber vi for å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet.

Du kan også bli frivillig.

Tar det mye tid å være frivillig?

Frivilligheten er frivillig, og det er du selv som bestemmer hvor mye tid du ønsker å bruke. Det er en god idé å avklare forventninger om tidsbruk med oss på forhånd. Det er mange som vil bli med, men som ikke vet helt hvordan.

Er det mange som er frivillige i Norge?

Om lag 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år. Men selv om mange er med, er det fortsatt veldig mange som ikke er det og som gjerne skulle vært det.

En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. 

Hva er et frivillig oppdrag? 

Frivillig oppdrag er definert som en oppgave utført for andre enn familie og nære venner, uten at den frivillige får lønn eller blir honorert for arbeidet. Enkle goder som mat under oppdraget, reisegodtgjørelse eller blomster regnes ikke som lønn.

Start en aktivitet av egeninteresse

Tilbudet skal være åpent for alle, men det kan være rettet mot forskjellige aldersgrupper. Eks. på en slik aktivitet er Rena Fotoklubb.

Den frivillige stiller opp som kontaktperson for frivilligsentralen. Det innebærer å ta ansvar for låse opp til møter, ordne kaffe og høre med deltakerne hva de ønsker å gjøre, avklare hvem som kjører hvis det blir fototurer etc. Dette formidles til leder av frivilligsentralen som publiserer, booker møterom etc. 

Til toppen