Kirkene i Åmot

I Åmot er det tre sokn med fem kirker: Deset (Deset kirke), Osen (Osen gamle kirke og Osen kirke) og Rena (Åmot kirke og Rena leir Kapell).

Det er to sokneprester som betjener kirkene. Rena leir har sine egne prester. 

For øvrig har kirkene i Åmot en daglig leder/kirkeverge, menighetssekretær, organist, menighetspedagog og to kirketjenere.

Kontakt menighetskontoret

Kontoret ligger på Stormoen (nedenfor Ryslingmoen) i Sjøgata 29.

  • Mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 10.00 til 14.00.
  • Telefon 960 13 258

Til kirkens hjemmeside

Til toppen