Lær å spille et instrument

Vi har tilbud om undervisning i piano, messingblås, klarinett, saksofon, orkester (gruppe), fiolin, cello og bratsj.

Som elev har kan man både ha individuelle timer og være med i samspillgrupper.

Slik foregår undervisningen

Individuelle timer

Undervisningen foregår i hovedsak individuelt i timer av 30 minutters varighet. Vi tilpasser varigheten litt til den enkelte elevs alder og nivå.

I løpet av året bryter vi opp den ordinære undervisningen med kurs, samspill eller andre aktiviteter. Disse aktivitetene er viktige ledd i undervisningen. Likevel skal elevene i løpet av et år minst ha 32 ordinære undervisningstimer

Samspill

Elevene får være med i samspillgrupper tilpasset deres nivå. Dette gjelder for alle instrumentalelevene.

Samspill er en vesentlig del av undervisningen.

Konserter

Huskonserter arrangeres jevnlig og gir en trygg arena å opptre på. Huskonsertene er både en treningsarena for større satsninger og i seg selv et klart mål å arbeide mot.

Større konserter og forestillinger er også en naturlig del av undervisningen.

For de som vil litt mer

Vi legger til rette for de elevene som vil litt mer. Det gjør vi gjennom ulike fordypningstilbud. 

Skal man lære et instrument, gjøres det meste av jobben på øvingsrommet - mellom spilletimene. Det er viktig å få til gode øvingsrutiner fra begynnelsen av.

Til toppen