Ledsagerbevis

Hvis du trenger følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Med ledsagerbevis får ledsageren din gratisbillett, mens du betaler gjeldende billettpris.

Se veiledende nasjonale retningslinjer hos Bufdir.

Hvem kan søke?

Alle med nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk, som har behov for følge på arrangementer.

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier

Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet.

Aldersgrense

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset?

Du kan bruke det i hele landet hos arrangører, hoteller og transportselskaper og andre som aksepterer ledsagerbevis. Vi aksepterer ledsagerbevis på alle kommunens kulturarrangementer.

Hvem kan være ledsager?

Det bestemmer du selv. Det kan være en venn, et familiemedlem, en bekjent eller en støttekontakt f.eks. Det trenger ikke være den samme hver gang. Ledsageren din skal ikke ha betalt med mindre det står i en avtale, f.eks. i et oppdrag som støttekontakt.

Søk om ledsagerbevis

Du søker om ledsagerbevis ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Søk ledsagerbevis

Legg ved passfoto og legeattest.

Kontakt oss

Guri Helseth
Konsulent, administrasjon
E-post
Mobil 48 88 33 05
Til toppen