Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Søk om kulturmidler

Åmot kommune tildeler kulturmidler til aktiviteter og prosjekter i kommunen. Midler tildeles en gang i året, søknadsfrist er 15. mai.

Slik søker du kulturmidler

Du søker kulturmidler ved å fylle ut søknadsskjema for kulturmidler.

Søknadsskjema kulturmidler

Årlig søknadsfrist er 15. mai.

Formål med tilskuddsordningen

 • Støtte initiativ tatt av og for barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv og opplevelser.
 • Støtte drift, arrangementer og produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Åmot innenfor kultur og idrett
 • Gi innbyggere i Åmot et variert og aktivt kulturtilbud

Det kan søkes tilskudd til

 • Aktivitet/drift innenfor kultur og idrett
 • Små og store arrangementer innenfor kultur og idrett

Hvem kan søke tilskudd

 • Lokale organisasjoner, grupper og enkeltpersoner
 • Aktører som ikke er lokalt basert kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Åmot kommune

Hvem kan ikke søke tilskudd

 • Kommunal, fylkeskommunale og statlige virksomheter
 • Skoler og barnehager

Krav til søknaden

Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt.

Vedlegg til utfylt søknadskjema

 • beskrivelse av tiltaket /driften det søkes støtte til
 • plan for gjennomføring av arrangement / driftsåret
 •  budsjett i balanse som viser alle utgifter samt finansieringsplan

Saksbehandling

 • Tildeling av kulturtilskudd vedtas av hovedutvalg oppvekst og kultur
 • Tiltak til barn og unge prioriteres

Krav til mottakere av tilskudd

 • Påse at tiltaket / virksomheten gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres.
 • Prosjektet / virksomheten må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold til gjeldende lovverk, herunder opphavsrettslige forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter.
 • For tilskudd over 10 000,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket/drift.
  • For arrangement / tiltak – senest en måned etter gjennomføring.
  • For drift – ved årsavslutning
 • Arrangementer skal meldes inn til Åmot kommunes aktivitetskalender
 • Der det er aktuelt med reklameplass skal Åmot kommunes logo inkluderes

Kontakt oss

Guri Helseth
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 488 83 305
Til toppen