Registrer positiv hurtigtest online

Søk om kulturmidler

Åmot kommune tildeler kulturmidler til aktiviteter og prosjekter i kommunen. Midler tildeles en gang i året, søknadsfrist er 15. mai.

Slik søker du kulturmidler

Du søker kulturmidler ved å fylle ut søknadsskjema for kulturmidler.

Søknadsskjema kulturmidler

Årlig søknadsfrist er 15. mai.

Formål med tilskuddsordningen

 • Støtte initiativ tatt av og for barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv og opplevelser.
 • Støtte drift, arrangementer og produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Åmot innenfor kultur og idrett
 • Gi innbyggere i Åmot et variert og aktivt kulturtilbud

Det kan søkes tilskudd til

 • Aktivitet/drift innenfor kultur og idrett
 • Små og store arrangementer innenfor kultur og idrett

Hvem kan søke tilskudd

 • Lokale organisasjoner, grupper og enkeltpersoner
 • Aktører som ikke er lokalt basert kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Åmot kommune

Hvem kan ikke søke tilskudd

 • Kommunal, fylkeskommunale og statlige virksomheter
 • Skoler og barnehager

Krav til søknaden

Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt.

Vedlegg til utfylt søknadskjema

 • beskrivelse av tiltaket /driften det søkes støtte til
 • plan for gjennomføring av arrangement / driftsåret
 •  budsjett i balanse som viser alle utgifter samt finansieringsplan

Saksbehandling

 • Tildeling av kulturtilskudd vedtas av hovedutvalg oppvekst og kultur
 • Tiltak til barn og unge prioriteres

Krav til mottakere av tilskudd

 • Påse at tiltaket / virksomheten gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres.
 • Prosjektet / virksomheten må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold til gjeldende lovverk, herunder opphavsrettslige forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter.
 • For tilskudd over 10 000,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket/drift.
  • For arrangement / tiltak – senest en måned etter gjennomføring.
  • For drift – ved årsavslutning
 • Arrangementer skal meldes inn til Åmot kommunes aktivitetskalender
 • Der det er aktuelt med reklameplass skal Åmot kommunes logo inkluderes

Kontakt oss

Guri Helseth
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 488 83 305
Til toppen