Ungdommens kulturmønstring (UKM)

Ungdommens kulturmønstring er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Hva skjer i Åmot?

I Åmot inviterer vi til lokalmønstring en helg i januar/februar hvert år. Deltagelsen har vært stor de siste årene. Helgen starter med kick off og taco-kveld på fredag sammen med lydprøvene, lørdag er det forestilling og kunstutstilling.

Ungdommen er aktive på scenen, jobber som scenearbeider, med lys og lyd, og som arrangører før, under og etter. 

Hvem kan delta på UKM?

Alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM. I enkelte kommuner kan man delta fra man er 10 år, mens i de fleste må man være 13 år. Hvis du blir valgt ut til å representere ditt fylke på UKM- landsfestivalen må du være mellom 13 og 20 år.

Hva kan jeg delta med?

Du kan delta med ALT!

UKM er ingen typisk konsert; på UKM kan man delta med alle kulturuttrykk! Man kan også delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør.

Hvordan melder jeg meg på?

Påmelding skjer via våre nettsider, og åpner 1. desember.

Kontakt oss

Nina Forårsveen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 91 24 81 24
Til toppen