Afrikansk svinepest er påvist på villsvin i Sverige

Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom hos svin som ofte gir alvorlig sykdom og stor dødelighet. I svinehold medfører sykdommen ofte høy dødelighet og store økonomiske tap.

Påvisningen av afrikansk svinepest i Sverige øker sannsynligheten for at smitten kan spres til Norge.

Mattilsynet har klar en beredskapsplan dersom afrikansk svinepest blir påvist i Norge.

Les mer hos Mattilsynet og se beredskapsplan.

Til toppen