Ekstra utbetaling av produksjonstilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt å kompensere for noe av utgiftsøkningen som norske bønder opplever i 2022.

Dette vil i praksis utgjøre en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september. Grunnlaget for utbetalingen vil være godkjente opplysninger i 2021 omgangen for planteproduksjon og godkjente husdyrtall i 2022 omgangen del 1.

Til toppen