Flere tilfeller av dvergbendelmark påvist hos elg i Sør-Norge

To av tilfellene er avdekket i Åmot kommune.

Prøver fra felte elger har blitt sendt inn til Veterinærinstituttet i forbindelse med høstens elgjakt. I januar i år ble det det første kjente tilfellet av ekinokokker hos elg påvist i Norge. 

- Veterinærinstituttet vil rette en stor takk til alle jegerne som har bidratt med en ekstra sjekk av lunger og lever fra felte elger. Denne innsatsen fra jegerne er avgjørende for å få en god oversikt over utbredelsen av parasitten i Norge, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig vilt ved Veterinærinstituttet.

Parasitten er tidligere påvist hos elg, rein og ulv i Sverige og i Finland.

Til tross for at Echinococcus canadensis G10 er utbredt på den nordlige halvkule er det få påviste tilfeller hos mennesker. Det er rapportert ett tilfelle i Finland, i et område hvor forekomsten av parasitten er høy.  

Sykdommen er meldepliktig, og Veterinærinstituttet oppfordrer storviltjegere til å fortsette med å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer (se bilde under) i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Til toppen