Frist for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 1. april

Fristen 1. april er etter nye tiltaksstrategier vedtatt i 2024. 

Ved gjenstående ramme etter 1. april vil det annonseres en ny søknadsomgang 1. september.

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd.

Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Lenke til søknad og mer informasjon
 

Til toppen