Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Der er ikke satt av midler til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2022.

En del av de tiltakene som midlene har blitt brukt til, vil kunne søke om tilskudd fra ordningene for forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det er statsforvalterne som forvalter disse ordningene.

Fristen for å søke settes av Statsforvalteren, men er normalt 10. eller 15. februar. For mer informasjon om ordningene viser vi til statsforvalterens nettider.

Vi minner samtidig om at tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir for søknadsomgangen 2021, er rapporteringsfrist for bruken av midlene 1. mai 2022.

Til toppen