Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023

Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet.

Brosjyren er også i år hovedsakelig å finne digitalt på nettsiden til Statsforvalterne, men den vil også de nærmeste dagene bli sendt ut på e-post til aktuelle mottakere i Innlandet.

I tillegg er det også trykket opp et mindre antall med brosjyrer som evt. kan sendes hvis det er stort behov for en papirutgave.

Til toppen