Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Plasten leveres løst eller presset i innsamlingsperioden. Husk kvittering i forbindelse med KSL. Det må betales kr. 85,- per m3 innlevert plast.

Periode: 22. mai til 22. juni 2023

Åpningstider

  • Mandag kl. 12.00 - 19.00
  • Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 16.00

Det er i perioden også lørdagsåpent 10. juni, kl. 09.00 – 13.00

Krav til plasten

Plast og folie må være sortert og ikke inneholde fremmedelementer som tau, streng, planker, fôrrester o.l, og være mest mulig fri for jord og stein. Rundballenett inngår ikke i ordningen, og må evt. leveres som restavfall.

Det skal sorteres i følgende fraksjoner

Rundballefolie (Ensileringsfolie)

  • Rundballefolie – hvit
  • Rundballefolie – farget

Holdes adskilt

Storsekker (PP- storsekk) 

  • Gjødselsekker
  • Såkornsekker

Det er ikke nødvendig å skille yttersekk fra innersekk. Pakk gjerne flere sekker opp i en

Fiberduk og solfangerfolie

  • Fiberduk
  • Solfangerfolie
  • Plansilofilm

Fiberduken og solfangerfolien holdes adskilt.

Husk at plasten du leverer fra deg skal være ren og sortert - unngå annet avfall i plasten.

Til toppen