Kartlegging av stormskader etter uværet

Deler av Innlandet har hatt betydelige stormskader fredag 19. og lørdag 20. november.

Statsforvalteren har fått melding om mange skader, men det er utfordrende å få full oversikt. 

Vi ønsker å få et så godt bilde av situasjonen som mulig og ber om tilbakemelding fra alle som er berørt. Vi ønsker at også de som evt. ikke har skader responderer, slik at det blir en samlet oversikt.

Statsforvalteren organisere kartlegging ved hjelp av helikopter og fotografering onsdag. Det gjøres også analyser med satellittdata for å få oversikt over skadebildet med hjelp av NIBIO. 

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding så snart som mulig, innen torsdag 24.11 kl. 12.

  • Overordnet – hvor omfattende er skadene? (Bare enkelttrær, kantskader,  små områder, middels, eller store sammenhengende)
  • Geografi  - hvilke deler av kommunen er hardest rammet?
  • Omfang – areal
  • Omfang – m3
  • Høyde over havet
  • Treslag, hogstklasse og bonitet
  • Spesielle hensyn? Nøkkelbiotop, verneområder, spesielle friluftsområder?
  • Behov for tiltak (Rydding langs vei, hogst)
  • Annet?

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Til toppen