Mattilsynets nettkurs for plantevernautorisasjon utilgjengelig fra 15. mars og frem til sommeren

Nedetiden skyldes nødvendige oppdateringer mv.

 Akkurat hvor lenge dette vil vare er usikkert per nå. 

Anbefalingen er derfor at personer som har behov for å fornye autorisasjonen denne våren, gjennomfører teori og eksamen i nettkurset innen 15. mars. 

Det vil komme informasjon om dette både på Mattilsynets nettsider og på selve forsiden til kurset.

Alternativt kan de lokale kurstilbudene benyttes, Norsk Landbruksrådgiving tilbyr også nettbaserte fornyingskurs.

Til toppen