Observasjon av signalkreps i Østersjøen

Signalkreps er bærer av sykdommen krepsepest, som er den største trusselen mot våre bestander av edelkreps.

Åmot kommune oppfordre alle som oppholder seg på og i Østersjøen i Åmot om å være påpasselige med rengjøring av utstyr mv. og ellers følge anbefalinger fra Mattilsynet.

I samarbeid med Statsforvalteren planlegger Åmot kommune møte i nær fremtid med grunneiere som grenser inntil Østersjøen. 

Mattilsynet ber publikum om å ta kontakt umiddelbart ved funn av signalkreps i Østersjøen eller andre steder på tlf. 22 40 00 00. Dette for at Mattilsynet skal kunne komme og ta prøver for å undersøke krepsepestsmitte.

Signalkrepsen er til forveksling nokså lik edelkrepsen, som er vår naturlige ferskvannskreps. Signalkreps er en fremmed og sterkt uønsket art i norsk fauna. Signalkrepsen hører naturlig hjemme i Nord-Amerika, men ble introdusert til Sverige på slutten av 1960-tallet.

Til toppen