Økning av satser for tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. 

Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal.

Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023.

Mer informasjon og søknadskjema

Tilskuddet kan kombineres med tilskudd fra det kommunale jordfondet. 

Til toppen