Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2022

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2022.

Tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting har vært et positivt tiltak for å stimulere til økt aktivitet, sikre tilfredsstillende foryngelse og bidra til økt opptak av CO2. Ordningen videreføres inn i 2022, og det er klargjort søknadsfrister og satser for ordningene.

Tilskuddssatser og frister for 2022

Gjødsling av skog

50 % tilskudd, frist for søknad er 15. september.

Tettere planting ved nyplanting

60 % tilskudd, frist for søknader er 1. september for vårplanting og 25. november for høstplanting.

Suppleringsplanting

30 % tilskudd, frist for søknad er 1. september for vårplanting og 25 november for høstplanting.

Les mer om de enkelte ordningene hos Landbruksdirektoratet.

Til toppen