Skoghygiene etter stormen den 19. november 2021

Vi har ikke fått meldinger om omfattende stormskadene  i Åmot.

Tilfellene i Åmot dreier seg i første rekke om at bestandskanter har fått seg en trykk, men ingen store sammenhengende områder er innmeldt skadet. 

NIBIO har gitt signaler om at bille-risikoen er relativt liten i Innlandet, men at dette kan endre seg dersom kommende sommer bli gunstig for oppformering av biller. Vi minner om at det er derfor viktig å være føre var, og komme raskt i gang med hogst av gran. Dette gjelder også med hensyn på å bevare tømmerkvalitet. 

Vi oppfordrer til ikke å foreta hogst og rydding av stormfelt skog selv, siden manuell hogst her er forbundet med stor risiko. I motsetning til ved større sammenhengende stormfellinger, hvor skogsmaskiner blir brukt i oppryddingen, bør oppryddingen av enkelttrær og mindre grupper fortrinnsvis skje ved manuell hogst og lettere utstyr og fortrinnsvis utføres av profesjonelle skogsarbeidere.

For skogeiere som mangler kompetanse, eller har behov for oppfriskning tilbyr Skogkurs egne kurs i vindfallhogst. Kurskostnaden kan dekkes ved bruk av skogfond. Beslutter man seg for å rydde stormfelt skog selv skal man av sikkerhetsmessige grunner være to om arbeidet.

Ta kontakt med skogbrukssjefen i kommunen eller med din foretrukne skogbruksleder for råd og veiledning.

Til toppen