Søk produksjonstilskudd

Frist for å søke produksjonstilskudd er 15. oktober.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Når søknaden er sendt inn, blir den mottatt hos kommunen. Kommunen kan kontakte deg dersom saksbehandler har spørsmål til innholdet i søknaden. 

Søknaden kan bli plukket ut til kontroll etter at søknaden er levert. Du plikter å godta kontroll og gi nødvendige opplysninger. Det kan også utføres kontroll i driftsbygningen og på arealer der du driver din produksjon. Du plikter å hjelpe til med å gjennomføre kontrollen. Kontroller kan gjøre at saksbehandlingen tar lenger tid.

For mer info se landbruksdirektoratets nettside

Ved spørsmål om ordningen kontakt Kristoffer Nyberg.

Til toppen