Søk produksjonstilskudd

Frist for å søke produksjonstilskudd del 1 er 15. mars 2023.

Jordbruksforetak som driver med husdyrproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd del 1. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Det er kun jordbruksforetak med husdyr som skal søke nå i mars, rene plateprodusenter skal søke i oktober.

Når søknaden er sendt inn, blir den mottatt hos kommunen. Kommunen kan kontakte deg dersom saksbehandler har spørsmål til innholdet i søknaden. 

Søknaden kan bli plukket ut til kontroll etter at søknaden er levert, dette gjelder både del 1 og 2 av søknaden.

Du plikter å godta kontroll og gi nødvendige opplysninger. Det kan også utføres kontroll i driftsbygningen og på arealer der du driver din produksjon. Du plikter å hjelpe til med å gjennomføre kontrollen. Kontroller kan gjøre at saksbehandlingen tar lenger tid.

Mer informasjon og søknadskjema finner du her

Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Kristoffer Nyberg, fagleder jordbruk, tlf. 404 35 252.

Til toppen