Søk tilskudd til tettere planting som klimatiltak

Søknadsfrist 1. september 2021.

Landbruksdirektoratet har bestemt å harmonisere søknadsfristen for ekstraordinært tilskudd til planting til egenaktive skogeiere og første søknadsomgang for tilskudd til tettere planting.

Søk på landbruksdirektoratet

Søknadsfrist 1. september 2021 for begge ordningene.

Opprinnelig frist for tilskudd til tettere planting var 1 august.

Til toppen