Søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd del 1 er 15. mars.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd.

Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. 

Fullstendig vilkår og søknadskjema finnes på landbruksdirektoratets nettside.

Til toppen