Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Søknadsfrister skogfond og tilskudd 2022

Husk å søke i god tid før jul.

Skogeiere med tilskuddsberettigede skogfondskrav må levere dette inn til kommunen iht følgende frister:

  • Tilskudd tettere planting - 25. november
  • Tilskudd til skogkultur - NMSK (markberedning og ungskogpleie) - 1. desember

Øvrige skogfondskrav som ikke er tilskuddsberettigede kan leveres senest 31. desember

Skogfondskrav sendes inn digitalt i Altinn eller leveres/sendes til kommunen. På grunn av ferieavvikling i julen, anbefales skogeiere å sende inn/levere i god tid før jul.

Mer info og øvrige frister

Til toppen